Korporátní dluhopisy

Financování investičních projektů realizuje skupina DRFG z vlastních zdrojů, dále pomocí bankovních úvěrů a vlastních korporátních dluhopisů.

Aktuálně skupina emituje dluhopisy do budování telekomunikačních sítí a do diverzifikovaných projektů napříč skupinou DRFG.

Jsme součástí investiční skupiny DRFG

6,3 miliardy Kč
aktuální hodnota

spravovaného portfolia

165 300 m²
pronajímatelné plochy

napříč celou ČR

91 175
domácností a firem

má internet od nás

770
zaměstnanců

staví a servisuje mobilní
a datové sítě

Přes 500 000
spokojených klientů

ve finančních službách

1 315
konzultantů

a investičních specialistů

Telekomunikace

Telekomunikační divize investiční skupiny DRFG se primárně zaměřuje na dvě oblasti. První oblastí je výstavba, údržba a upgrade mobilních telekomunikačních sítí pro přední světové operátory.
Druhou investiční oblastí je konsolidace lokálních internetových poskytovatelů. Především pomocí akvizic vytváří jednoho z největších poskytovatelů pevného internetu v ČR. Strategií je vždy akvírovat silného lokálního poskytovatele a toho dalšími investicemi dále rozšířit a zajistit tak dlouhodobě kvalitní službu s lokálním přístupem.

Více o telekomunikační divizi DRFG naleznete zde >

Zákonné informace - upozornění pro investory

Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

Pracujeme s investičními instrumenty distribuovanými výhradně přes Obchodníka s cennými papíry EFEKTA.

Vznikne-li mezi DRFG, a.s. („DRFG“) coby emitentem dluhopisů nabízených na DRFG-dluhopisy.cz („Dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu Dluhopisů nebo výkonu práv a povinnosti z Dluhopisů, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude DRFG informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.