Investiční příležitosti

Preferujeme investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb.
Zkušený tým našich investičních konzultantů zprostředkovává zajímavé investiční příležitosti a zajišťuje klientům kompletní investiční servis. Ve svých řadách máme špičkové odborníky z oblasti finančně analytických oborů, finančního práva a v neposlední řadě i osoby s rozsáhlými zkušenostmi z distribuce finančních služeb.

Nemovitostní investiční fond

Díky podílovým fondům můžete vaše prostředky zhodnocovat ve větších, výnosově zajímavějších a stabilnějších projektech.

Více

Korporátní dluhopisy

Investice prostřednictvím dluhopisů do dlouhodobě perspektivních a výnosově zajímavých projektů v České republice.

Více

Termínované vklady

Nabízíme nejvýhodnější termínované vklady na trhu s úroky, které se rok co rok drží na předních příčkách prestižních srovnávačů.

Více

Zákonné informace a upozornění

Tato prezentace je propagačním sdělením investičních nástrojů nabízených investiční skupinou DRFG. Informace zde uvedené mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statuty fondů a klíčové informace pro investory, doplňky k prospektům či emisní podmínky u dluhopisů. Hodnoty podílových listů fondů se mohou vyznačovat značnou kolísavostí, historické výnosy nezaruč ují podobné výnosy v budoucnu. Návratnost investice není zaručena. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.

Výhradní distributor investičních nástrojů DRFG je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. a spolupracujícím partnerem je NEY spořitelní družstvo.