Nemovitostní fond

Investorům nabízíme investiční podílový fond zaměřený na komerční nemovitosti na území České republiky s plánovaným cílovým čistým výnosem pro klienty 4–5 % ročně.

Fond byl spuštěný v únoru 2016 a investovat do něj je možné již od nižších částek a je tak otevřen všem, kteří věří investicím do nemovitostí.

Nemovitostní fond
přináší klientům dlouhodobě stabilní výnosy

+5,04 %

zhodnocení za rok 2016

23.02.2016 – 31.12.2016

+5,17 %

zhodnocení za rok 2017

01.01.2017 – 31.12.2017

+4,43 %

zhodnocení za rok 2018

01.01.2018 – 31.12.2018

Strategie fondu

Fond je tak zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV). Projekty jsou obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

Zákonné informace - upozornění pro investory

Založen ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem Kaiser Partner Privatbank AG.

Fond je rozhodnutím České národní banky schválen k veřejnému nabízení v České republice.

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací nebo ve statutu a prospektu fondu (obojí je dostupné na webu s detailními informacemi o fondu).

Pracujeme s investičními instrumenty distribuovanými výhradně přes Obchodníka s cennými papíry EFEKTA.

Více informací o fondu naleznete zde >