Moji klienti očekávají

dlouhodobý a stabilní růst kapitálu a minimalizaci rizik

V oblasti finančních služeb působím od roku 2008 a mám tak bohaté zkušenosti napříč všemi finančními instrumenty. Od roku 2014 se téměř výhradně zaměřuji na svět investic. Kromě tradičních investičních instrumentů pro sebe i své klienty vyhledávám příležitosti v umělecké sféře - vytvořil jsem velmi zajímavou sbírku současného českého umění, která je vidět v našich pražských kancelářích. Pomohl jsem také vydat desítky knih zaměřených na umění, architekturu a gastronomii. Jsem spolumajitelem vyhlášené restaurace The Eatery.

Díky svým znalostem a zkušenostem dokáži nabídnout klientům široké spektrum investičních produktů a pomáhám jim tak dosáhnout jejich finančních cílů.

Image link

Oldřich Pátek

Investiční konzultant, investor do umění