CZECH FUND drží nemovitosti za 7,5 miliardy. Investorům vyplatil za 7 let na výnosech téměř miliardu.

CZECH FUND drží nemovitosti za 7,5 miliardy. Investorům vyplatil za 7 let na výnosech téměř miliardu.

Desítky maloobchodních a logistických objektů rozprostřené po celém Česku a Polsku zajišťují fondu CREIF (Czech Real Estate Investment Fund) dostatečnou diverzifikaci.

Celkem pětatřicet komerčních nemovitostí napříč Českou republikou a Polskem má ve svém portfoliu nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund, který začal fungovat v roce 2016. Ke specializaci na oblast maloobchodu či skladování postupně přidává také logistické objekty a celková hodnota jeho portfolia aktuálně přesahuje 7,5 miliardy korun. Dlouhodobě cílí na výnos kolem šesti procent ročně, přičemž za sedm let svého fungování dosáhl celkového zhodnocení přesahujícího 37 procent. To v hodnotě vyplacených výnosů pro investory představuje téměř miliardu korun.

Svým zaměřením a strategií cílí Czech Real Estate Investment Fund, který patří do investiční skupiny DRFG, na konzervativní investory. Na palubě jich má aktuálně kolem 14 tisíc a vedle široké veřejnosti do něj podle jeho vyjádření vkládají prostředky také municipality, církve, charity či bytová družstva. Prim v portfoliu stále hrají komerční nemovitosti retailového charakteru, přibývají ale také logistické nemovitosti a vedle Česka a Polska pokukuje tuzemský fond i do dalších zemí.

Podíl nemovitostní složky na aktivech fondu patří k nejvyšším mezi relevantní konkurencí a toto plánujeme udržet i v budoucnosti. Je to výrazný prvek konzervativnosti a stability. Díky inflačním doložkám u nájemců fond zajišťuje pro naše investory stabilní výnos, který zůstává atraktivní i v současné složité situaci,” uvedl Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG, která stojí za založením fondu.

Martin Slaný, hlavní ekonom DRFG

V portfoliu CREIF najdeme desítky maloobchodních objektů a středisek, od Mostu přes Písek a Lanškroun až po Český Těšín. Také v Polsku má rozprostřené nemovitosti po celé zemi od Štětína po Slezské Pěkary. Zejména v regionech mimo největší města počítá na tři stovky nájemců. Větší diverzifikaci s větší váhou na nemovitosti logistického charakteru fond plánuje, aby udržel dlouhodobou stabilní výkonnost.

„Vstup do tohoto segmentu, který nastal před lety, je logickou reakcí na to, kam se ubírají nejen deglobalizační tendence v průmyslové výrobě, jde také o evoluci samotného maloobchodu, který se začal přesouvat ve větší míře do online prostoru, a to vyžaduje dodatečné skladovací kapacity v dobré dostupnosti k lokálním odbytištím. Pro fond jako takový pak představují tyto nemovitosti vhodný stabilizační prvek, jelikož jsou s nimi spojeny dlouhodobější smlouvy než v retailu,“ doplňuje Martin Slaný.

V pokročilé fázi mají být podle hlavního ekonoma DRFG také vyjednávání v rámci projektů na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku či Rumunsku a zajímavé příležitosti vidí rovněž v Itálii. I expanze do dalších zemí má zajistit potřebnou regionální diverzifikaci a CREIF pracuje rovněž na evoluční obměně svého portfolia.

Stále větší důraz klade na snížení energetické náročnosti nemovitostí například pomocí fotovoltaických elektráren a rekuperačních systémů. Energetické štítky a další certifikace jsou podle zástupců fondu jednak nutností s ohledem na standardy ESG, ale nízká energetická náročnost je důležitá i pro samotné nájemce. Na ty, které má CREIF ve svém portfoliu, prý zatím významněji nedoléhá tíživá ekonomická situace.

„Nájemníci nevykazují neschopnost splácet, dokonce máme objem nájmů v prodlení historicky nejnižší), objektivně vzato však bude nutné tuto situaci vyhodnocovat průběžně a s odstupem, jelikož indexace nájmů se promítají do cashflow nájemců s určitým zpožděním, stejně jako potenciální ztráta kupní síly poptávky. Fond však díky aktivní nájemní správě z krize paradoxně spíše těží,“ říká Martin Slaný a dodává, že fond benefituje také z toho, že má v portfoliu velkou váhu zboží základní potřeby a diskontních prodejců i spotřebního zboží, kdy během krize často tito prodejci získávají tržby prodejců z vyšších cenových kategorií.

Související příspěvky